Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Hamninformation

1. Hamnservice
1.1 Bogserbåten Bull
2. Hamnfakta
2.1 Tunadalshamnen
2.2 Oljehamnen
3. ISPS information
3.1 Ingen information

1.1 Bogserbåten Bull


Bull är en kombinerad hamn- och högsjöbogserare som är specialkonstruerad för att kunna arbeta under svåra isförhållanden. Bogserbåtsverksamheten består av att assistera fartyg till och från kaj, samt lokal isbrytning. Isbrytningen sker dels i våra egna hamnområden, dels vid privata lastagehamnar, från Söråker i norr till Stockvik i söder. Bull är klassad för fartområdet Stor kustfart.  

FAKTA:

Längd 32,45 m
Bredd 9,02 m
Djupgående 4,30 m
Deplacement 450 ton
Reg ton, brutto/netto 271/81
Huvudmotor 3 000 IHK (2 200 kW)
Dragkraft 23 ton
Fart 13,8 knop
El 380 V växelström
Bunkers 60 ton
Spantavstånd 265 mm
Plåttjocklek i isstråket 20/22 mm

Bull förbrukar 450 liter bränsle per timme vid full fart
Skrovet har en plåttjocklek som varierar mellan 20 och 28 mm
För att skydda propellern mot isflak har Bull 6 st isfenor
Bull har en dragkraft som motsvarar tre långtradare
Hela besättningen i hamntrafik utgörs av 3-4 man och vid längre resor av sex man som bor i enmanshytter.