Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Hamninformation

1. Hamnservice
1.1 Bogserbåten Bull
2. Hamnfakta
2.1 Tunadalshamnen
2.2 Oljehamnen
3. ISPS information
3.1 Ingen information

2.1 Tunadalshamnen

Vi erbjuder Norrlands djupaste hamn - 12,3 m med centralt läge för norrländskt näringsliv. 365 dagar om året står vi till sjöfartens tjänst.