Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Trafik

 

  

 

Ankommande/Inneliggande fartyg      V 50

  

 

Obbola

 Måndag   Lady Diana  Trä  Tunadalskajen
       
 Tisdag  Obbola  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
   SCA Munksund  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Lady Diana  Massa  Tunadalskajen
       
Onsdag  Östrand  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
   Västerbotten  Massa  Tunadalskajen
   Seeland  Massa  Tunadalskajen
       
 Torsdag  SCA Munksund  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Västerbotten  Massa  Tunadalsland
   Seeland  Massa/trä  Tunadalskajen
   Symphony Spirit  Massa  Tunadalskajen
       
 Fredag:  SCA Munksund  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Symphony Spirit  Massa  
       
Lördag  Ortviken  Lastning lossning kassetter  Tunadalskajen
       
Söndag  Erasmusgracht  Marmor  Tunadalskajen