Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Trafik

 

  

 

Ankommande/Inneliggande fartyg      V 46

 

 

Obbola

 Måndag   Aland  Massa/trä  Tunadalskajen
       
 Tisdag  Ortviken  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
   SCA Munksund  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Aland  Massa/Trä  Tunadalskajen
       
Onsdag  Obbola  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
       
 Torsdag  SCA Munksund  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Floretgracht  Massa  Tunadalsland
       
 Fredag:  SCA Munksund  Container  Korstabäckskajen
       
Lördag  Östrand  Lastning lossning kassetter  Tunadalskajen
       
Söndag  Raba  Kalksten   Korstakajen