Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Trafik

 

  

 

Ankommande/Inneliggande fartyg      V 9

  

 Måndag   Bjorkoe  Trä  Sågverkskajen
   Fri Skien  Kalksten   Tunadalskajen
       
 Tisdag  Ortviken   Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
   Sca Tunadal

 Lossning/lastning container

 Tunadalskajen
   Kurland  Massa  Tunadalskajen
       
Onsdag  Obbola  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
   Kurland  Massa  Tunadalskajen
   Fembria  Massa  Tunadalskajen
   Vlieland  Massa  Tunadalkajen
       
 Torsdag  Sca Tunadal  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Fembria  Massa  Tunadalskajen
   Vlieland  Massa  Tunadalskajen
   Kethi  Kaolin  Korstakajen
       
 Fredag:  Sca Tunadal  Lossning/lastning container  Tunadalskajen
   Vlieland  Massa  Tunadalskajen
   Kethi  Kaolin  Korstakajen
       
 Lördag  Östrand  Lastning lossning kassetter  Tunadalskajen
       
 Söndag  Dongeborg  Trä  Tunadalskajen