Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Trafik

 

  

 

Ankommande/Inneliggande fartyg      V 3

  

 Måndag   Arubaborg  Massa  Tunadalskajen
       
 Tisdag  Ortviken  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
   SCA Tunadal  Lossning/lastning container  Tunadalskajen
   Arubaborg  Massa  Tunadalskajen
       
Onsdag  Obbola  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
   Arubaborg  Massa  Tunadalskajen
   Kristiina  Kaolin  Tunadalskajen
   Jutland  Massa  Tunadalskajen
       
 Torsdag  SCA Tunadal  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Arubaborg  Massa  Tunadalskajen
   Kristiina  Kaolin  Tunadalskajen
   Jutland  Kaolin  Tunadalskajen
       
 Fredag:  SCA Munksund  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Arubaborg  Massa  Tunadalskajen
   Lemland  Massa/Trä  Tunadalskajen
   Kristiina  Kaolin  Tunadalskajen
       
Lördag  Östrand  Lastning lossning kassetter  Tunadalskajen