Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Trafik

 

  

 

Ankommande/Inneliggande fartyg      V 33

 

 

Obbola

 Måndag  Kurland    
       
 Tisdag  Östrand  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
   Sca Tunadal  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Jämtland  Massa/trä  Tunadalskajen
       
Onsdag  Ortviken  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
   Jämtland  Lastning Massa  Tunadalskajen
   Symphony Star  Massa  Tunadalskajen
   Afalina  Massa  Korstakajen
       
 Torsdag  SCA Tunadal  Lossning/lastning container  Korstabäckskajen
   Symphony Star  Lastning Massa  Tunadalskajen
   Afalina  Massa  Tunadalskajen
       
 Fredag:  SCA Tunadal  Lastning/lossning containers  Korstabäckskajen
   Symphony Star  Lastning Massa  Tunadalskajen
   Afalina  Massa  Tunadalskajen
   Lisa  Kalksten  Tunadalskajen
       
Lördag  Obbola  Lastning lossning kassetter  Tunadalskajen
       
Söndag