Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Trafik

 

  

 

Ankommande/Inneliggande fartyg      V 39

 

 

 Måndag:  SCA Tunadal  Lastning/lossning containers  Korstabäckskajen
       
 Tisdag  Dintelborg  Lastning trävaror  Tunadalskajen
   Ortviken  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
       
Onsdag

 SCA Tunadal

 Lastning/lossning containers  Korstabäckskajen
   Obbola  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
       
 Torsdag  SCA Tunadal  Lastning/lossning containers  Korstabäckskajen
   Bockoe  Lastning trävaror  Sågverkskajen
   Finnland  Lastning massa  Tunadalskajen
       
 Fredag:  SCA Tunadal  Lastning/lossning containers  Korstabäckskajen
   Bockoe  Lastning trävaror  Sågverkskajen
   Finnland  Lastning massa  Tunadalskajen
       
 Lördag:  Östrand  Lastning/lossning kassetter  Tunadalskajen
       
       
 Söndag: