Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Prislista

1. Hamnavgifter
1.1 Fartyg
1.2 Varor
2. Bogserbåtsassistanser
2. Bogserbåtsassistanser
3. Övriga priser
3.1 Tillfälliga upplagsplatser
3.2 Tillfälliga upplagsplatser Magasin
3.3 Bilvåg
3.4 Vatten
3.5 Hyra oljeslangar

3.2 Tillfälliga upplagsplatser Magasin

I Under de två första veckorna 5,55 kr/m2/påbörjad vecka

II Under de därpå följande veckorna 8,25 kr/m2/påbörjad vecka 

Utöver vad som angivits i avtal om upplåtelse av yta i hamnens magasin kan annan beräkningsgrund tillämpas.

Platser för tillfällig uppläggning av övrigt gods i hamnens magasin och på hamnens upplag upplåtes i mån av utrymme efter framställning till hamnen.