Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Prislista

1. Hamnavgifter
1.1 Fartyg
1.2 Varor
2. Bogserbåtsassistanser
2. Bogserbåtsassistanser
3. Övriga priser
3.1 Tillfälliga upplagsplatser
3.2 Tillfälliga upplagsplatser Magasin
3.3 Bilvåg
3.4 Vatten
3.5 Hyra oljeslangar

2. Bogserbåtsassistanser

Prislista gällande SHABs bogserbåt från 2018-01-01

Assistans till eller från kaj samt förhalning av maskindrivna fartyg förutsatt att fartyget inte är på grund eller i haveri.

Assistanstiden räknas alltid från avgång till återkomst bogserbåtens kajplats.


GRUNDPRIS

SEK per bogserbåt Måndag - fredag 07.00-16.00

DWT

0 - 6 000 9608
6 001 - 8 000 10 464
8 001 - 10 000 11 346
10 001 - 12 000 11 915
12 001 - 14 000 12 581
14 001 - 16 000 13 640
16 001 - 18 000 16 430
18 001 - 20 000 17 102
20 001 - 23 000 18 791
23 001 - 26 000 20 492
26 001 - 29 000 22 276
29 001 - 33 000 24 091
33 001 - 37 000 25 869
37 001 - 42 000 27 838
42 001 - 47 000 29 825
47 001 - 55 000 31 300


BESTÄLLNING

Bogserbåtsbeställning skall göras så tidigt som möjligt.


TIMTAXA

För uppdrag som ej går att hänföra till grundtaxan debiteras SEK 4 500 per timme. Tiden räknas lika som grundtaxan.


SÄKERHETSBÅT

För uppdrag som säkerhetsbåt enligt bogserbåtsbestämmelserna debiteras
SEK 9 723 per ankomst eller avgång från kaj.

BOGSERBÅTENS TROSS

Debitering för användande av bogserbåtens tross ingår i grundtaxan.

ASSISTANSTID

Assistanstid (grundpris) är beräknat till 3 timmar.

Assistans överstigande 3 timmar debiteras med 30 % tillägg på grundtaxan upp till 5 timmar, därefter 50 % tillägg.


AVBESTÄLLNING

Avbeställning av uppdrag efter bogserbåtens ankomst till fartyget debiteras med 50% av grundtaxan för säkerhetsbåt.


BEREDSKAP

Väntetid överstigande 30 minuter debiteras med 50% av timtaxan, oavsett om väntan sker vid bogserbåtens kajplats, på redd eller vid fartyg.


EJ HUVUDMASKIN

För bogsering av fartyg som inte använder huvudmaskin debiteras 30% tillägg till grundtaxan.


ÖVERTIDSTILLÄGG

Övertidsarbete vardagar kl.16.00 - 07.00 samt alla lördagar, söndagar och helgdagar med 50% tillägg på tariffpriset.


ISTILLÄGG

Vid issvårigheter debiteras ett tillägg om 10-30% av grundtaxan resp. timtaxan.

I händelse av krig, strejk, lockout eller händelser utom bogserredarens kontroll eller p.g.a. extraordinära väderförhållanden fastställs priset efter omständigheterna.

Alla arbeten utförs i enlighet med Scandinavian Tugtowners Standardvillkor av år 1985.