Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Bestämmelser

1. Hamnordning för Sundsvalls Kommun
2. Allmänna regler och villkor
3. Föreskrifter
4. Bogserbåtsbestämelser
5. Scandinavian Tugowners Standardvillkor
6. Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989
Hamninfo

4. Bogserbåtsbestämelser

OLJEHAMNEN/TUNADALSHAMNEN (EO)

När tankfartyg ämnade för farligt gods ankommer & avgår från hamnen gäller följande minimikrav:

Fartyg = 8 000 DW - utan extra manöverutrustning - en bogserbåt -assistans.
Fartyg = 14 000 DW med extra, fungerande manöverutrustning - en bogserbåt (säkerhetsbåt)

TUNADALSHAMNEN (KORSTAKAJEN)

När fartyg förande farligt gods i form av LPG ankommer till, eller avgår från, hamn gäller generellt krav på assistans av minst en bogserbåt.

För definition av "Farligt gods och Fartyg förande farligt gods" se Säkerhetsföreskrifter, SHAB.

Med LPG avses här liquefied petroleum gas.

Övergripande gäller för all fartygstrafik till/från hamnområdena, Hamnordning för Sundsvalls kommun § 5.