Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Skydd & säkerhet

Skydd.

Arbetsskydd.
Samordningsansvarig enligt AML 3 Kap. 7 § för verksamhetsområdena Tunadalshamnen, Oljehamnen och Cementakajen är Sundsvalls Hamn AB.
Arbetsmiljön inom Sundsvalls Hamn AB;s verksamhetsområde skall vara en säker och trygg arbetsplats. Användande av rätt skyddsutrustning, rätt varselklädsel och rätt arbetsredskap i form av maskiner och redskap skall medverka till ökad trygghet.

Säkerhet.

Sjöfartsskydd och hamnskydd.
I december 2002 beslutades vid en diplomatkonferens i London nya regler om sjöfartsskydd.
Anledningen till detta är händelserna den 11 september 2001 i New York och Washington.
De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2004 och en ny kod anslöts till SOLAS, den så kallade ISPS-koden, och gäller förbättrat sjöfartsskydd för fartyg och i hamnanläggningar.
Sundsvalls Hamn AB;s hamnanläggningar omfattas av dessa regler och berör lastfartyg med en bruttodräktighet av 500 eller mer och passagerarfartyg.
En hamn definieras som ett specificerat land- och vattenområde som består av anläggningar och utrustning som underlättar kommersiella sjötransporter. Sjöfartsinspektionen godkänner hamnskyddsplaner och bevis om fullbordad, godkänd kontroll antecknas på beslutet.
Fartyg får efter godkännande av skyddsplaner ett internationellt sjöfartsskyddscertifikat.
Terroristattacker mot hamnar kan lätt leda till allvarliga störningar i transportsystem, skada människor och industri i hamnen och närliggande områden.