Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se

Miljö

Miljö

 


Sundsvalls Hamn AB arbetar för att vara en miljötänkande länk i den lokala som globala logistikkedjan för varor och tjänster.
Vi arbetar långsiktigt för en hållbar och förbättrad livsmiljö i Sundsvall, genom att aktivt arbeta med frågor som rör luft, mark och vatten, samt buller.
Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan genom ett sytematiskt förbättringsarbete i företaget och med de företag som använder sig av hamnens tjänster, samt:

• Bidra till en förbättrad livsmiljö i Sundsvall genom att erbjuda tjänster som minskar våra kunders miljö- och klimatpåverkan
• Följa gällande lagar och förordningar
• Arbeta förebyggande och ständigt utveckla verksamheten med miljöaspekten i centrum
• Vara en arbetsgivare som arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön i hamnen


För att vi ska bli framgångsrika i vårt miljöarbete krävs att vi får en ökad förståelse för miljöarbetet och får fram praktiska lösningar i samverkan med våra kunder, att fokus på miljöfrågor ökar internationellt samt att våra medarbetare är miljömedvetna.