Sundsvalls Hamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Tunadalshamnen, Sweden
Sjöfartsvägen 11

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvallshamn.se

Sundsvalls Oljehamn AB
Box 722
S-851 21 SUNDSVALL

Besöksadress :
Vindskärsudde, Sweden
Oljevägen 2

Tel : +46 (0)60-12 31 80
Fax: +46 (0)60-19 35 07
E-post : info[@]sundsvalloljehamn.se


Effektiva transportlösningar och konkurrenskraftig prisbild gör Sundsvalls Hamn till en lönsam kontaktpunkt med de europeiska marknaderna. Vi har idag järnvägsanslutning till hamnen, där vi hanterar både RoRo- och containerfartyg. Sundsvalls Hamn är en av Sveriges största skogsindustrihamnar och vi har regelbundna turer till Rotterdam, Lübeck och London.

I anslutning till Tunadalshamnen pågår planering av ett transportnav under namnet Sundsvall Logistikpark. Det är en satsning på en ny containerhamn, kombiterminal och ytor för service- och logistikverksamhet. Med ett transportnav med effektiva kopplingar mellan sjöfart, tåg och lastbil, får regionens företag tillgång till flexibla och hållbara transporter.

Läs mer om Sundsvall Logistikpark

Stora mellanlagringsytor gör oss till ett bra alternativ för olika typer av styckegods och bulkvaror som:

  • Salt
  • Flis
  • Massaved
  • Sågtimmer
  • Styckegods
  • Containers
  • Projektgods


Om företaget »